Hakkında metin2 pvp sunucu

Dayan?kl? 2’de ilk özellikle birle?at?r sunucu adlar? bu ?ekildedir. Ama sonradan tekrardan baz? sunucular birle?ti. ?imdi en son ki birle?imi horya yazal?m.3-Ücretsiz bir ?ekilde a??rl?kld???n?z noktalarda versiyon atman?z dahilinde sizlere yard?mc? olaca??m.– Elan sonra gelen kay?t görüntülük?nda zaruri alanlar? doldurun ve çal??kan ol

read more